Network Menu

SWEA Riminis historia

SWEA Rimini Chapter startades upp 1997 av ett 20-tal glada svenskor i olika åldrar, de äldsta bosatta i Rimini med omnejd sedan 60-talet, medan de yngsta är “nykomlingar” och inflyttade under 2000-talet. Ju längre man bor utomlands, ju större blir behovet av samhörighet med fäderneslandet och landsmän, eller i vårt fall, kvinnor!

Vart efter har vi blivit fler och fler anförtrogna och är måna om spridningen av vår svenska kultur, kanske extra mycket eftersom många av oss är gifta med italienare, bor här fast och inte flyttar hem efter ett antal arbets- eller levnadsår i utlandet.

Nu, efter många år tillsammans i SWEA´s brokiga värld, träffas vi regelbundet för olika arrangemang såsom museibesök, föredrag, bokklubb, pizzakvällar, svenska högtider eller bara för nöjet att få tala svenska över en kopp kaffe.